Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne
Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego http://wspolnagmina.nowogrodekpomorski.pl/ (dalej: Serwis). Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Spółdzielnia Socjalna Wspólna Gmina, adres: ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, KRS: 0000799536, NIP: 5971749163, REGON: 384125617, adres poczty elektronicznej: sswg.tp@gmail.com (dalej: Administrator).

 

III. Podstawy i cele przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj.:

  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania
  • działań analitycznych i statystycznych

 

IV. Przekazywanie danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, tj. jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem.
  2. Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

  • prowadzonej korespondencji – do momentu rozwiązania sprawy w której zainicjowany został kontakt przez Użytkownika;
  • do momentu skutecznego wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

VI. Prawa Użytkowników
Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres sswg.tp@gmail.com
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

 

VII. Niezbędność podania danych
Podanie danych może być niezbędne w celu rozwiązania sprawy w której Użytkownik zainicjował kontakt, brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić rozwiązanie danej sprawy.

 

VIII. Pliki cookies
Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.