OFERTA USŁUG
PORZĄDKOWYCH

OFERTA USŁUG
PORZĄDKOWYCH

OFERTA USŁUG
PORZĄDKOWYCH

Kompleksowe usługi porządkowe:

 • sprzątanie obiektów – klatek schodowych, korytarzy;
 • utrzymywanie porządku w pomieszczeniach;
 • odkurzanie, zamiatanie, mycie okien;
 • konserwacja małej architektury;
 • zabezpieczanie terenów przed sezonem jesienno-zimowym;
 • odśnieżanie chodników;
 • likwidowanie dzikich wysypisk;
 • sprzątanie odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu;
 • niwelacja terenu – wyrównanie i przygotowanie do użytkowania.

Kompleksowe usługi porządkowe:

 • sprzątanie obiektów – klatek schodowych, korytarzy;
 • utrzymywanie porządku w pomieszczeniach;
 • odkurzanie, zamiatanie, mycie okien;
 • konserwacja małej architektury;
 • zabezpieczanie terenów przed sezonem jesienno-zimowym;
 • odśnieżanie chodników;
 • likwidowanie dzikich wysypisk;
 • sprzątanie odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu;
 • niwelacja terenu – wyrównanie i przygotowanie do użytkowania.

Kompleksowe usługi porządkowe:

 • sprzątanie obiektów – klatek schodowych, korytarzy;
 • utrzymywanie porządku w pomieszczeniach;
 • odkurzanie, zamiatanie, mycie okien;
 • konserwacja małej architektury;
 • zabezpieczanie terenów przed sezonem jesienno-zimowym;
 • odśnieżanie chodników;
 • likwidowanie dzikich wysypisk;
 • sprzątanie odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu;
 • niwelacja terenu – wyrównanie i przygotowanie do użytkowania.